Fredrik yrkesgymnasium

Fredrik yrkesgymnasium
Genom vinst i ett parallellt uppdrag fick Cedervall arkitekter rita det nya yrkesgymnasiet som är placerat intill och sammanlänkat med Fredrikagymnasiet. Det är en byggnad i två våningar med en tydlig struktur. Den centrala gatan i dubbel takhöjd centralt placerad i byggnaden är huvudkommunikation. En tvåvåningsdel mitt i byggnaden innehåller omklädnad och teknikutrymmen. Verkstadshallarna med dubbel takhöjd är placerade mot söder och vetter parken. Lärosalarna på andra våningen mot norr kan genom förbindelsegången utnyttjas av Fredrika. Fasaden är beklädd med Corténplåt och vissa delar med panel av cederträ.

Psykiatrins Hus

Psykiatrins Hus
Nybyggnad av personalrestaurang i det mycket omskrivna nya Psykiatrins Hus i Uppsala. Köket serverar dagligen runt 300 portioner till lunch och sköter även catering till de många konferenslokalerna i huset. Speciellt för detta projekt är den öppna lösningen mellan kök och restaurang, vilken var ett specifikt beställarkrav.

Fridhemsskolan

Fridhemsskolan
Den ursprungliga skolan ritad och uppförd 1946 av Paul Hedqvist totalrenoveras och verksamhetsanpassas. Nybyggnad för ÅK F-3 om ca 6000 m2 med idrottssal insprängd i två våningar under mark uppförs mot St Göransgatan. Ombyggnad av den befintliga delen på ca 7000kvm för ÅK 4-6. Byggnaderna länkas samman med en helglasad länk som också blir huvudentré till skolan. Totalt ska antalet elever fördubblas, vilket har varit en av de största utmaningarna under hela projektet. Att arkitektur, inredning , landskap och storkök, alltså samtliga discipliner från Cedervall arkitekter, har jobbat tillsammans är en viktigt framgångsfaktor som främjat kreativitet och koncepttänkande.

Sickla Udde skola

Sickla Udde skola
Sickla Udde Skola är en nybyggd skola belägen i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Skolgården som ligger i en sluttning är terrasserad för att till fullo ta tillvara tomtytan. Topografin utnyttjas genom exempelvis sittgradänger, ramper och rutschkanor i slänten. Att uppmuntra till rörelse har varit en grundidé under gestaltningen. Då gården är relativt liten med högt slitage som följd får växter svårt att klara sig på platsen. Därför består stora delar av gården av tåliga material som asfalt, gummiasfalt och konstgräs. Befintliga träd har bevarats vilka bidrar med värdefull grönska. Skolan ligger också intill ett naturområde bevuxet med stora ekar som fungerar som komplement till skolgården. Verksamhetens önskemål att nyttja gården som "uteklassrum" tillgodoses bland annat genom scener, odlingslådor, samlingsplatser mm.

Kulturhuset Stockholm Visitor Center

Kulturhuset Stockholm Visitor Center
Stockholm Visitor Center är Stockholm Stads turistbyrå och en av Stockholm Visitor Boards funktioner, fungerar som en länk till kulturlivet i staden och numera beläget i ett av Stockholms arkitektoniska landmärken – Kulturhuset vid Sergels Torg. Utifrån ledorden omtänksam, trendig och innovativ har vi skapat en interiör som förvaltar Stockholms Stads varumärke såväl som att den tillgodoser verksamhetens speciella funktioner och behov. Den interiöra arkitekturen är glad, självklar och lekfull samt håller hög klass på materialval, special-ritad fast inredning och detaljlösningar. Projektet har byggt på ett tätt samarbete och genom en bra dialog mellan Cedervall arkitekter, Fastighetskontoret, brukaren och övriga teknikkonsulter i ett mycket tidspressat projekt.