HS-C1.39 Installation av MR-kamera

Utbyggnad/ombyggnad av magnetröntgenavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. För att tillgodose den ständigt ökade efterfrågan på undersökningar byggs avdelningen om med plats för två nya MR-kameror på vardera 3T. Även projektering av tillhörande förberedelserum, manöverrum, granskningsrum samt patientutrymmen har ingått i projektet. Att få bra lokaler med höga krav på patient- och personalsäkerhet och en bra arbetsmiljö har varit målsättningen. Avstånd till störande apparatur, befintlig teknik, all ny teknik som två 3T-kameror kräver samt att ta hänsyn till ljudnivån har varit den stora utmaningen i projektet.

.

Beställare: Locum AB
Tid: 2015
Projekttyp: Vårdbyggnad
Plats: Huddinge
Kompetenser: Arkitektur
Skede: Förstudie / Programhandling / Förfrågningsunderlag / Bygghandling