Phils Burger Eskilstuna

Tillsammans med Phils Burger har vi utvecklat ett interiört koncept med utgångspunkt från den befintliga grafiska profilen. Vi har tagit fasta på element i logotypen som skulle kunna appliceras i en interiör gestaltning för att binda samman de två och för att förstärka varumärket. Linjerna i logotypen fortsätter in i restaurangerna och adderar funktion och dekoration.

Beställare: Phils Burger
Tid: 2015
Projekttyp: Restaurangkoncept
Plats: Eskilstuna
Kompetenser: Storkök / Inredning
Skede: Inredningskoncept / FU / Bygghandling