Kragstadungens Förskola

På en långsmal tomt mellan Kragstalundsvägen i norr och Bylevägen i söder i Vallentuna sträcker sig den nya förskolebyggnaden i en långsmal byggnadsvolym. Naturen runtomkring med sina många tallar och skogsgläntor har givit inspiration och suddat ut gränser mellan ute och inne. Utblickar, siktlinjer och ljus har varit ledord. Den mörka slamfärgade fasaden samt det grönklädda sedumtaket med sina lanterniner spelar mot naturen och får byggnaden att smälta in i sin omgivning. Invändigt har färg varit viktigare; varje avdelning har tillgång till sk. funktionsväggar, färgglada nischer och krypin för barnen i olika storlekar med integrerad smart förvaring. Förutom avdelningar med samnyttjade funktioner finns allrum, verkstäder och galleri för barnens utställningar.

Beställare: Vallentuna
Tid: 2013
Projekttyp: Förskola
Plats: Vallentuna
Kompetenser: Arkitektur / Inredning / Storkök
Skede: Förstudie / Utredning / Systemhandling / Bygghandling