Vi söker: Uppdragsansvarig & handläggande landskapsarkitekt

Brinner du för att skapa vistelsevärda, hållbara stadsrum och pedagogiska utomhusmiljöer? Är du en stark förespråkare av landskapsfrågor? Är du intresserad av att skapa meningsfulla projekt där arkitekturens och naturens värden omsätts i praktiken? Då är det dig vi vill ha!

Nu behöver vårt landskapsteam kompletteras med två nya medarbetare. På Cedervall får du arbeta med en stor variation och bredd av projekt i olika skalor som: utrustningskonstruktion, skolgårdar, bostadsgårdar, offentliga stadsrum, programhandlingar, förstudier, stadsbyggnad, analyser, miljöpsykologi och andra funktioner. Bland våra beställare finns kommuner, fastighetsbolag och privata kunder.

Vi letar efter dig som kan bidra med en drivande samarbetsvilja och en nyfikenhet inför de utmaningar och uppdrag du ställs inför. Som landskapsarkitekt är du kreativ och formstark med ett intresse för att arbeta hållbart i projekten. Du har förmåga att förmedla idéer på ett inspirerande sätt och engagerar kunder, verksamhet och kollegor för att få med alla i processen. Du är affärsmässig med förståelse och intresse för kundens affär såväl som för vår egen. Vi ser gärna att du har ett brett och etablerat nätverk av kundkontakter som du underhåller kontinuerligt.

Du kommer främst att arbeta från vårt kontor i historiska lokaler på Maria Bangata 6 i det gamla Tobaksmonopolets huvudkontor på Södermalm. På MBG6 sitter vi tillsammans med flera andra företag som kompletterar och utvecklar vårt gemensamma arbete inom samhällsbyggnad.

SOM LANDSKAPSARKITEKT HOS OSS KOMMER DU ATT

 • Leda dina uppdrag tillsammans med både arkitektkollegor och teammedlemmar med olika erfarenhet från landskapsteamet
 • Ta ansvar för projektets framdrift, gestaltning, kvalitet, budget och lönsamhet
 • Utveckla kundkontakter och skapa nya affärer

VI SÖKER EN UPPDRAGSANSVARIG LANDSKAPSARKITEKT SOM

 • Har en landskapsarkitektexamen och erfarenhet av att arbeta som uppdragsansvarig med det ansvar det innebär
 • Har gedigen erfarenhet av projektering – från tidiga skeden till färdigställande
 • Som är beredd att finnas tillgänglig med sin kunskap
 • Vill utvecklas i sin roll som ledare
 • Vill utveckla kundkontakter och skapa nya affärer

VI SÖKER EN HANDLÄGGANDE LANDSKAPSARKITEKT SOM

 • Har en landskapsarkitektexamen och erfarenhet av att arbeta som handläggande
 • Har gedigen erfarenhet av projektering – från tidigt skede till färdigställande.
 • Som är självgående med projektering i Revit
 • Som är bra på samarbete
 • Vill utvecklas i sin roll som handledare av andra
 • Vill utveckla kundkontakter och skapa nya affärer

PERSONLIGA EGENSKAPER

 • Kundorienterad och affärsmässig
 • Drivande och resultatinriktad
 • Konceptuell och framåtblickande
 • Drivande och coachande
 • Kommunikativ, social och samarbetsinriktad
 • Strukturerad
Vill du söka tjänsten? Skicka CV och personligt brev till rekrytering@cedervallarkitekter.se och märk ansökan Uppdragsansvarig landskapsarkitekt/Handläggande landskapsarkitekt. Vi kallar till intervjuer löpande.

 

 

TÄVLINGSBIDRAG: EN BERÄTTELSE I BETONG OCH REFLEKTION

Så här såg vårt förslag ut till nytt vattentorn i Hemmesta i Värmdö kommun. Förslaget hade namnet En berättelse i betong och reflektion och var ett av 151 inkomna förslag.

Vattentornets design är förankrad i fem robusta betongpelare som manifesterar ett medvetet försök att minimera byggnadens avtryck, samtidigt som de ger ett fast stöd åt vattenreservoarerna.

Varje pelare symboliserar ett av Värmdös centrumområden: Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Björkås, och Stavsnäs, med en inbäddad metallkarta som gestaltar respektive område.

Högst upp, på toppen av berget välkomnas man av en vistelseyta som är gestaltad med stor hänsyn till den befintliga häll- och naturmarken. Ytan består av en sammanhängande träspång som skapar en förlängning av vattentornets formspråk och riktning och som bryts av med cirklar likt vattendroppar som bildar platser för vistelse. Vattendropparna fortsätter ut i terrängen i form av vattensamlande fat i corténstål som bildar vattenspeglar efter regn. De reflekterar himlen och trädkronorna och förstärker naturupplevelsen på platsen.

Samtliga delar av träkonstruktionen för vistelseytan vilar ovanpå hällmarken och gör minimal påverkan på den befintliga naturmarken samtidigt som den tillgängliggör platsen och bjuder in till vistelse.

Tävlingen om Hemmestas nya vattentorn är avgjord – Värmdö kommun (varmdo.se)