Två nomineringar i Årets Bygge 2024 – kategorin Samhällsfastigheter

Vem som än vinner kategorin Samhällsfastigheter i ÅRETS BYGGE 2024 så känner vi oss löjligt stolta! Vi har medverkat i två av tre projekt och är kontorskompisar med några från det tredje ✌

Projekten granskas utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

KUNSKAPSSTADEN I KIRUNA, ett fantastiskt utbildningsnav som innefattat en bredd av våra discipliner; arkitekter, landskapsarkitekter, BIM, storkökskonsulter och inredning. Cedervall har arbetat genom hela processen från förstudier, system- och bygghandling. Konceptets kärna är att gestaltningen ska reflektera såväl landskapet som lokal historia och identitet. Inspirationen är hämtad från gruvan, skogen och himlen. Läs mer om projektet på vår webb.

HEMLINGBORG I GÄVLE, ett Sverigeunikt multifunktionshus där barn och äldre kan möta varandra över generationsgränserna. I bottenplan finns ett gemensamt tillagningskök med kapacitet för ca 1200 portioner/dag. Köket har en del avsedd för att packa matlådor för försäljning, som därmed kan minimera eventuellt matsvinn. Cedervalls uppdrag innefattade upprättande av systemhandling till bygghandling.

WISDOME I STOCKHOLM, byggentreprenören Oljibe i samarbete med platsledning från Cavada och installationsledning från Noyer som båda är kollegor och delar kontor med oss på MBG6.

Läs mer om nomineringarna här:

Tre projekt nomineras i kategorin Samhällsfastigheter i Årets Bygge 2024 – Byggindustrin