Konst och Arkitektur

Frukostsamtal på MBG6
31 Maj 2023
Frukost serveras kl 8:30 samtal kl 9-10

Arkitekter och konstnärer arbetar snarlikt inom ett överlappande område, men vi är ofta väldigt bundna till våra respektive roller, kunskapsområden och traditioner. Men finns någon egentlig motsättning mellan konst och arkitektur? Kan vi överskrida traditionella gränser och forma överlappande delar och samarbetsprocesser?

Vi vill öppna upp en diskussion om symbiosen mellan konst och arkitektur. Hur de olika fälten kan berika varandra, om vi kan låta gränser förflyttas eller helt suddas ut och kartlägga vad arkitekturen kan lära från konstnärliga strategier och förhållningssätt. Vilka erfarenheter bär vi med oss och hur kan vi blicka framåt?

Medverkande i samtalet är Brrum arkitektkontor, Stefan Hagdahl chef för Stockholm Konst och Åsa Conradsson, Cedervall Arkitekter

OSA: campuscedervall@cedervallarkitekter.se Begränsat antal platser. Välkommen!

Brrum

Brrum är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor grundat år 2016 av Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe och Cecilia Lundbäck. Utöver arkitektur i olika skalor och skeden är de även delaktiga i forskningsprojekt, till exempel Interiors Matter som nyligen visades som utställning i en 60-tals lägenhet på Södermalm i Stockholm.

Länk Interiors Matter

Deras forskningsbaserade projekt centreras ofta kring frågor om materiella processer, teknologi och möten mellan dem. De har erfarenhet av att arbeta med projekt, utställningar och publikationer såväl internationellt som nationellt. De har även genomfört offentliga konstverk, såsom verket Och eller inte i Norra Stationsparken, Hagastaden.

”Och eller inte är en samling figurer som genomskär varandra. Samlade kring en försänkning i marken tycks de ha fallit, satt sig, vara på väg att forma en hög. Högen av mönstrade figurer kopplar samman en serie mindre och större rum, som ger utblickar och bildar en ny mark. Den är en mångsidig karaktär baserad på både fysiska och virtuella simuleringar av figurer i fall.” – Brrum

Länk Brrum arkitekter

Stefan Hagdahl

Stefan Hagdahl är chef på Stockholm konst vars uppdrag är att genom den offentliga konsten berika vår gemensamma miljö, väcka känslor och tankar och uppmuntra till samtal. De arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten och är ansvariga för utplacering och vård av stadens konstsamling – en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo och den kompletteras årligen genom inköp på gallerier och i konsthallar.

Stockholm konsts uppdragsgivare består av såväl kommunala bolag och förvaltningar som byggbolag och privata aktörer. Det har också till uppgift att förmedla Enprocentsregeln vilken innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Länk Stockholm konst

Åsa Conradsson

Åsa Conradsson är medarbetare på Cedervall Arkitekter och arbetar som ansvarig arkitekt/inredningsarkitekt, samt teamledare. Hon har tidigare varit lektor på Konstfack och ansvarig för grundutbildningen för inredningsarkitekter.

Åsa har en stor erfarenhet av projekt av skiftande karaktär, såväl projektering av byggprojekt som inredningsprojekt, programskisser, utredningar och möbelformgivning. Hon har en stark förmåga att gestalta rumsligheter och stor kunskap om materialitet. Projekt i urval: Invändig gestaltning på Marinmuseum i Karlskrona, inredning på tillfälliga Moderna museet, ArkDes och Riksantikvarieämbetets kontor på Gotland.

Konstverk: 1+1=3, Tove Kjellmark
Fotograf: Giulia Cairone

Invigning av Rosendals förskola

Förra veckan var vi på plats i Uppsala när Rosendals förskola invigdes tillsammans med Uppsala skolfastigheter. Här har våra arkitekter, storkökskonsulter och landskapsarkitekter skapat en verksamhet med lekfull arkitektur, en genomgående förhållning till barnens skala och en fantastisk gårdsmiljö med gott om sparad natur och naturliga lekmaterial.

Nu har Rosendal en förskola som kombinerar lekfullhet med kvalitet över tid och som bidrar positivt till de minstas närvaro i en hållbar och nyskapande stadsdel.

MBG6 – en kreativ hubb

Cedervall satsar och skapar MBG6 – en kreativ hubb på Maria Bangata 6 på Södermalm. Välkommen att dela gemenskapen med oss i en inkluderande miljö som låter affärer uppstå!

Vi har under och efter pandemin utforskat hur vi kan arbeta mer effektivt, kreativt och vilken typ av arbetsmiljö som bäst rustar oss för framtiden i den föränderliga värld vi är verksamma i.
.
Vi som delar lokalerna på MBG6 samsas om 1 550 kvm fördelat över fyra våningsplan. Här har vi satsat mycket på olika ytor och funktioner för arbete, samvaro och utveckling – kort sagt de ytor man oftast saknar i hemmakontoret. Hjärtat i huset är en gemensam lounge och matsal. Andra rum som ett välfyllt bibliotek, en verkstad och ett materialbibliotek är också gemensamma. Självklart finns också duschar med omklädningsrum och ett generöst cykelgarage.
.
Planlösning och inredningskoncept är framtaget med stor respekt för husets karaktär och historia. Ivar Tengboms tidlösa funkispärla från 1930-talet är med sina stora fönster och rumsligheter perfekt för både dåtidens, nutidens och morgondagens kontorslandskap.
.
På MBG6 samlas många olika kompetenser; arkitekter, projektledare, landskapsarkitekter, beskrivare, elkonsulter, ljusdesigners, inredningsutvecklare, inredningsarkitekter, storkökskonsulter, utställningsproducenter, formgivare och IT-specialister.
.

DELA GEMENSKAPEN PÅ MBG6

Är ni ett företag som delar våra visioner av gemenskap, samnyttjande och samarbete? Har ni nytta av oss och vi nytta av er? För att skapa ännu bredare kompetens i huset är vi särskilt intresserade av byggnadskonstruktörer, VVS/yttre VA konsulter, illustratörer, grafiska formgivare och andra kompletterande kompetenser.

KONTAKTA OSS OCH BOKA EN RUNDTUR PÅ FRAMTIDENS FANTASTISKA KONTOR

Björn Stillefors, VD Cedervall arkitekter
björn.stillefors@cedervallarkitekter.se
070-496 19 30

Nu tar vi plats på MBG6

Cedervall arkitekter startar en kreativ hubb på Södermalm

Äntligen har vi flyttat in i vårt nyrenoverade hus på Maria Bangata 6. Huset, som får namnet MBG6, blir en kreativ hubb för arkitekter, storkökskonsulter, formgivare, utställare, möbeltillverkare och andra angränsande professioner.

Vi har under och efter pandemin utforskat hur vi vill arbeta och vilken arbetsmiljö som bäst stödjer vårt arbetssätt. Totalt får vi nu 1 550 kvm fördelat över fyra våningsplan. Vi har satsat mycket på olika ytor och funktioner för arbete, samvaro och utveckling – de ytor man ofta saknar i hemmet. Hjärtat i lokalerna är en gemensam lounge och matsal. Andra gemensamma rum är ett välfyllt bibliotek en verkstad och ett materialbibliotek.

På Maria Bangata 6 får vi full flexibilitet och möjlighet att anpassa lokalerna efter våra behov. MBG6 blir en kreativ och inkluderande plats som uppfyller alla krav på dagens hybridarbete. Med ett eget hus har vi också möjlighet till nya kreativa samarbeten, evenemang och utrymme att dela våra lokaler med andra spännande verksamheter.” – Björn Stillefors, VD på Cedervall

MBG6 är en funktionalistisk pärla med stora kulturhistoriska värden, beläget i kvarteret Tobaksmonopolet på västra Södermalm i Stockholm. Här uppförde Svenska Tobaks AB fabriks- och kontorslokaler mellan 1917 och 1939. Utformningen av huset stod Ivar Tengbom för. Idag är större delen av kvarteret kulturminnesskyddat och enligt Stadsmuseet i Stockholm “av synnerligen stort kulturhistoriskt värde“.

Arkitekturen är mycket väl genomtänkt och gedigen i sin utformning, med välbevarade detaljer och material av högsta kvalitet. Foajéns italienska marmor, trapphuset och originalfönstrens munblåsta glas med sina teakinfattningar ger såväl exteriör som interiör ett tidlöst uttryck. Det glasade trapphustornet mot gården är en av de kanske mest anmärkningsvärda konstruktionsdetaljerna – en tydlig referens till 1800-talets stenstadsarkitektur och en elegant accent till byggnadens funkisstil.

Planlösningen och inredningskonceptet är framtaget av Cedervalls inredningsarkitekter med stor respekt för husets karaktär och historik. Färgsättningskonceptet bygger på en baspalett av långsamma kulörer som är en förlängning av huset. Tillsammans med den lösa inredningens snabba och förgängliga kulörer kommer de att hålla länge.

Möbler har återbrukats och varsamt renoverats och får nu leva resten av sina långa liv i finstämt sällskap. Styrelsebordet med tillhörande stolar ifrån Tobaksmonopolets glansperiod har återvänt till sitt ursprungliga hem och är ett inlån från Swedish Match tobaks- och tändstickshistoriska stiftelse. Dörrar i teak som ej kunnat återanvändas i huset har fått nytt liv som ett stort samlingsbord i köket. När Tengbomhuset omvandlas till MBG6 blir det en kreativ plats som samtidigt levandegör ett kulturminne här på Södermalm.

Söderbymalmsskolan + FBS

Följ med till Söderbymalmsskolan med Forum Bygga Skola!

Den 22 februari anordnar FBS ett virtuellt studiebesök till Söderbymalmsskolan. En högstadieskola i Haninge där våra arkitekter och storkökskonsulter arbetat tillsammans för att skapa yteffektiva och flexibla lokaler med många kvalitativa material i återbruk.

Allt i det befintliga huset har varsamt och genomtänkt tagits om hand – inget har adderats eller förpassats utan noga övervägande. Med nya tillägg och bevarad karaktär har huset fått en gestaltning med hög kreativitet och funktionalitet, utan att rucka på vare sig hållbarhet eller arkitektoniska värden.

Studiebesöket tar ca 35 minuter, därefter finns tid att diskutera sina intryck. Eventet är öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. Läs mer på FBS hemsida!

Dialogskolgårdar

SMÅ ÅTGÄRDER MED STOR VERKAN FÖR ELEVERNAS SKOLMILJÖ

Fem skolgårdar i Stockholmsområdet har under hösten 2022 haft besök av våra landskapsarkitekter. På uppdrag av SISAB genomför vi projektet Dialogskolgårdar med målet att införliva mer grönska och platsbyggda installationer på gårdarna, anpassade efter platsens förutsättningar och elevernas önskemål.

Projektet inleddes med platsbesök och en första dialog med elever och verksamhet. Vid besöken genomfördes gåturer med eleverna där de fick berätta om sin upplevelse av den befintliga miljön samt uttrycka sina behov och önskemål.

Utifrån denna input skissades förslag på olika möjligheter fram och presenterades för elever och lärare under återkommande workshops. Under tillfällena utvärderades förslagen mot elevernas idéer, tillgänglighet och projektets budget. På så vis säkerställdes att alla behov och idéer fångades upp och togs med i beräkning såväl som förslagens genomförbarhet.

Redan från start fanns slutmålet att ta fram detaljerade modeller av hela skolområdet som visualiserade de slutgiltiga lösningarna. Därigenom kunde de tydligt förankras i de olika verksamheterna och presenteras för alla skolans elever när de tog plats på respektive skola. Något som uppskattats av såväl elever som pedagoger.

Med projektet Dialogskolgårdar har våra landskapsarkitekter med liten budget lyckats göra små åtgärder med stor effekt för elevernas välmående – och dessutom utvecklat nya metoder för att genom dialog möta verksamheternas unika behov.