Himlens färgskiftningar speglar interiören

I den nybyggda Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna har vi kommit till den tredje delen av gestalningskonceptet – himlen.

I den interiöra gestaltningen är stor omsorg lagd vid att skapa inbjudande och omhändertagande inomhusmiljöer som accentuerar naturelementen från gruvan och skogen. Konceptet har sin grund i himlens färgskiftningar och årsvisa karaktär, där naturtrogna och obehandlade material i samspel med kontrasterade kulörer framhäver de olika verksamhetszonerna. Med en skiftande palett över de olika rumsligheterna skapas en pedagogisk orientering, som ger varje zon och huskropp en unik identitetsmarkör utifrån dess läge och funktion.

I den fasta gestaltningen har stor vikt lagts vid att ta in historiska delar i den nya gestaltningen. Cafédisken och matsalsdisken har fått ett mönster som är hämtat från gamla stadshuset. I undertaken ses även detta mönster vid torgytorna.

I nästa inlägg visar vi hur återbruk haft en stor betydelse för projektet.

Foto: Pär Olsson

Press: Elevernas första intryck av nya skolan i Kiruna: ”Den har nya-bil-doften” | SVT Nyheter

Med gruvan, skogen och himlen som inspiration

I augusti invigdes den nya gymnasieskolan Hjalmar Lundbohmsskolan, Lärcentra och Kulturskolan i Kiruna. Cedervall arkitekter har jobbat gränsöverskridande med disciplinerna arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och storkök.

Naturen runt Kiruna står för häpnadsväckande scener. Landskapet karaktäriseras av lågfjäll och granskogsbeklädda bergssidor, med Tuolluvaaragruvans lavar och torn som definitiva landmärken i nära anslutning till samhället. Norrsken, midnattssol, höstglöd och slående stjärnformationer skiftar över himlen i takt med årstidernas växlingar. Alla bidragande faktorer i den unika scenografin.

Vår målbild var att skapa mjuka övergångar mellan de olika miljöerna både ute och inne, såväl som mellan det gamla och nya Kiruna. Konceptets kärna är att Kunskapsstadens gestaltning ska reflektera såväl landskapet som lokal historia och identitet, för att på så vis upplevas som ett familjärt tillskott bland allt det nya. Gestaltningskonceptet står därför på tre ben där kulör, material och möblering valts med omsorg för att markera såväl elementens prägel som de olika zonernas karaktär.

Gruvan – Vi lät oss inspireras av en av världens största underjordiska malmgruvor när vi gestaltat utemiljön. Genom material som stål och sten i möbler och markbeläggningar associerar vi till gruvnäringen och Kunskapsstadens nära anknytning till lokal industri.

Skogen – Fasadernas utformning präglas av skogsnäringen. Materialen består i huvudsak av trä, med vissa inslag från gruvans kännetecken av stål och sten. I gestaltningen kan varje huskropp översättas till en avverkad stam utlagd på marken, med två tydliga särdrag: barken och kärnan. Långsidornas svartbetsade paneler symboliserar barkens omslutande skal, med utstickande vertikala träribbor som ger ytan skuggverkan och djup. Kärnan representeras i kortsidornas obehandlade paneler, där snittytans kännetecken av årsringar och sprickor gestaltas genom skarvarnas visuella markeringar.

Foto: Pär Olsson

PRESS – Nya gymnasieskolan slår upp portarna: ‘‘Helt fantastisk‘‘ – P4 Norrbotten | Sveriges Radio

Campus Cedervall – Lunchföreläsning

Den 24:e augusti drar vi igång med höstens tema – hållbarhet. Först ut är vår egen Annika Olausson, arkitekt SAR/MSA som nyligen gått kursen Byggnadskonst: Post-acceleration på Kungliga Konsthögskolan. Annika kommer att berätta om sitt arbete ”Framtiden är redan byggd”.

Saxat ur kursens intro: ”Kortsiktig ekonomisk vinning är inte förenligt med samtidens krav på ett långsiktigt, resurssnålt och hållbart samhällsbygge. Vad menas med att leva som man lär, i en tid när vi vet att vi inte kan fortsätta som vi brukar? Forskning visar att arkitekturen markant påverkar människans välbefinnande, vad händer med oss när våra vardagsmiljöer ständigt förändras genom ombyggnad, rivning och förtätning?”

Campus Cedervall är ett av våra forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Målsättningen är att skapa en gemensam kunskapsbas och bredda våra kompetenser över disciplingränserna samt skapa möjligheter att utveckla spetskompetens och intern metodik.
Varmt välkomna till oss på Cedervall arkitekter!

Torsdag 24:e augusti, 12.00-13.00
Biblioteket på Maria Bangata 6
OSA senast tisdag den 22/8: campuscedervall@cedervallarkitekter.se

#MBG6 #arkitektur #Kungligakonsthögskolan #hållbarhet

Sommarmingel med VR och AI på MBG6

En härligt varm junikväll fick vi besök av massor av vänner och bekanta på MBG6. Vi hängde i solstolar, lyssnade på livemusik, spelade pingis, drack kalla drycker och åt godsaker.

Hugade gäster hade även möjligheten att besöka Johanneshovsskolan i Slakthusområdet i Virtuell Verklighet. De kunde gå på skolgården, besöka atrium, lärosalar, elevcafé och personalutrymmen. Det var väldigt uppskattat och fick fler att förstå värdet av att uppleva byggnaderna innan de byggs och färdigställs.

I vår digitala verkstad kunde våra kompisar testa AI och skapa egna bilder och mixa dem med andras bilder för att utveckla idén. De skapade bilderna printade vi och hängde upp i ett utställningsnät till allmän beskådan.

Tack alla ni som kom och gjorde kvällen med oss, vi ser fram emot nya och fortsatta projekt efter ett par veckors skön semester. Bara några dagar kvar nu…

CAMPUS CEDERVALL

Campus Cedervall är ett av våra forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Målsättningen är att skapa en gemensam kunskapsbas och bredda våra kompetenser över disciplingränserna. Samt att få en möjlighet att prata om arkitektur och form ur olika synvinklar. Vårens teman har varit gestaltning, konst och färg och det har vi pratat om vid lunchföreläsningar och frukostsamtal med interna och externa gäster.

Mattias Lazar och Fredrik Matz pratade om att lära genom att göra och att våga ge tillit. Marie Dreiman talade om ordning och poesi istället för ordning och reda, att sno färg och om vikten att inspireras av olika platser. Med Åsa Conradsson pratade vi om rum 1.0 om vikten av att titta, och titta igen, samt att använda pennan.

Vårens sista samtal handlade om konst och arkitektur. Arkitekter och konstnärer arbetar snarlikt inom ett överlappande område, men är ofta väldigt bundna till respektive roller, kunskapsområden och traditioner. Panelsamtalet med Stefan Hagdahl från Stockholm konst, Ulrika Karlsson från BRRUM och Åsa Conradsson från Cedervall ledde in på vikten av att låta arbetsprocessen ta tid. Att hitta ett språk för att samtala om gestaltning och skapa förståelse för varandra.

Vi frågade Sanna Trotsman, ansvarig för Campus Cedervall om höstens program.

“Temat för hösten är hållbarhet, vi kommer bland annat prata om återbruk och social hållbarhet. Håll ögonen öppna för inbjudan till våra programpunkter.”

Trädflytt på Kristinebergs IP

Anrika Kristinebergs IP rustas för damallsvenskan och friidrott. Platsen ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövård och har höga naturvärden med alléer från både 1700-talet och 1930-talet. Cedervall landskap har projekterat utemiljön på uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad.

Fyra lindar planterade intill läktarbyggnaden på 1970-talet behövde fällas som en konsekvens av nödvändiga markarbeten. Samtidigt var återstoden av slottsallén från 1700-talet i dåligt skick. Lösningen blev att flytta de fyra lindarna till en ny plats i slottsallén.

Igår följde vi stolt genomförandet på plats. En eloge till alla inblandade för proffsigt utfört arbete.

 

Kristinebergs ägor 1812, Stadsmuseet i Stockholm

 

Hornsberg med Kristinebergs IP 1932. Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Källa: Spårvägsmuseet.

 

Opitz 3000 största modellen av trädflyttningsmaskiner.

 

Alléns fortsättning upp mot Kristinebergs slott.

 

Trädet på sin nya växtplats, på en bädd av kolmakadam.

 

Vatten är avgörande för en lyckad flytt. Varje flyttat träd ska vattnas med en kubik vatten i veckan.