Bandyhall Tallkrogen

Bandyhallen är placerad på en befintlig grusad bollplan belägen vid avfarten Lingvägen från Nynäsvägen mot Tallkrogen. Byggnadens skala och det framträdande läget mitt emot Skogskyrkogårdens västra entré ställer stora krav på gestaltningen. En rektangulär hall med måtten 125 x 80 m och med en takfotshöjd på 13 m placeras med långsidan inskuren mot den kraftigt sluttande Lingvägen. Hallens serverande utrymmen placeras delvis i suterräng mellan Lingvägen och is-pisten. På så sätt ges byggnaden entréer på tre olika nivåer. Vid vägens krön når man kansli och installationsutrymmen.

På mellannivån finns entré till läktare och café. Här kan man även från gatan genom den uppglasade fasaden överblicka verksamheten på isen. På den lägsta nivån i norr finns entréer till is-pisten och omklädningsrummen. En triangulär byggnadsdel som ett tillägg vid den norra gaveln inrymmer apparatrum, drift- och personallokaler. Samspelet mellan gatan och byggnaden har varit centralt för utformning av en fungerande logistik för verksamheten men även för ambitionen att rumsligt förändra avfartsrampen till gata. Den enkla plåthallen har en kappa av flätat cederträ.

Beställare: Fastighetskontoret
Tid: 2015
Projekttyp: Bandyhall
Plats: Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Landskap
Skede: Utredning / Bygghandling / Uppföljning under byggskede