Bostadsförmedlingen

Cedervall arkitekter har gjort verksamhetsanpassning med fokus på förbättring av arbets- och ljudmiljö för Bostadsförmedlingen vån 1tr i Stockholm. Discipliner A och I från Cedervall arkitekter har samverkat.

Undertak har bytts ut genomgående på kontoret, textilier tillkommit samt lösningar för ljudabsorbenter på väggar, ljud-skärmar och absorbenter på förvaringsenheter. Inredningen har setts över generellt och en enhetlig färgsättning har gjorts över hela kontoret. Mötesrum samt telefon-rum har tillkommit liksom tysta arbetsrum.

.

Beställare: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB samt Fastighetskontoret Stockholm Stad
Tid: 2014
Projekttyp: Kontor
Plats: Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Inredning
Skede: Underlag till kalkyl för ombyggnad / Bygghandling kompletterande detaljer / Relationsritningar