Campus Vaxholm

Kronängsskolan är Vaxholms nya högstadieskola, med plats för cirka 500 elever i årskurs 7-9 samt för Kulturskolan. Kronängsskolan har byggts och inretts efter ett helt annat mönster än äldre tiders skolor med målet att skapa undervisningslokaler i framkant. Cedervall arkitekter har varit ansvariga för lös inredning i skolans gemensamma utrymmen som klassrum, grupprum, bibliotek, matsal, cafeteria och i de mer informella studiemiljöerna.

Arbetet har skett i nära samarbete med lärargrupper och representanter från Vaxholms stad. Stor vikt har lagts vid att skapa en varierad och flexibel studiemiljö som svarar mot verksamhetens behov av att bedriva undervisning i både små och stora grupper och forma arbetsmiljön utifrån olika typer av arbete.

.

Beställare: Vaxholms stad
Tid: 2016-2017
Projekttyp: Undervisning
Plats: Vaxholm
Kompetenser: Inredning, Storkök