Cresnia

Inredningskoncept samt planlösningsförslag för ny hyresgäst.

Beställare: Cresnia
Tid: 2015
Projekttyp: Hyresgästanpassning Kontor
Plats: Stockholm
Kompetenser: Inredning
Skede: Skissförslag / Utredning / Visualisering