Fjalar

En ny plan skulle kunna medge nya byggrätter inom kvarteret, dialoger pågick. Berörda markytor ägdes av både Vasakronan och JM (samt även av kommunen). Förstudier och underlagsmaterial gjordes inför förhandlingar med JM under 2012-2013. En fördjupad studie av förutsättningar samt programmering av ett nytt kontorshus gjordes 2014.

Vasakronan tog över JM’s mark och förhandlingar med kommunen ledde till att en planprocess startades 2014 med en byggherreplan där vi är planarkitekter.

Beställare: Vasakronan
Tid: 2012-
Projekttyp: Kontor
Plats: Uppsala
Kompetenser: Arkitektur / Landskap
Skede: Utredning / Planskede / Detaljplan / Projektering