Fredrik Yrkesgymnasium

Det nya yrkesgymnasiet omfattar program för bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport samt det industritekniska programmet. Skolan kommer även innehålla tillagningskök och matsal samt administration och elevcafé. Nybyggnad länkas ihop med det befintliga gymnasiet som med en säregen inglasad gångbro skapar ett spännande spel mellan de två byggnaderna.

Sparsamt materialval – corténplåt, cederträ och råbetong, enkelt formspråk kommer att spela en viktig roll i pedagogiken genom att på ett begripligt och ärligt sätt visa hur man bygger ett hus och hur olika delar av det i samspel blir till en harmonisk helhet.

En kraftfull balk- och pelarportal klädd med cortén tar ner byggnadens skala mot parken men fungerar också som sol avskärmning.

Solfångare på taket och värmelager under byggnaden ska stå för dess uppvärmning. Markbeläggning på skolgård och vid möte med parken gestaltas som pixeltäcke av olika material som växter för att skapa en mjuk övergång mellan parkmark och skolgård.

.

Beställare: Haninge kommun genom Tornberget Fastighetsförvaltnings AB
Tid: 2011-2014
Projekttyp: Yrkesgymnasium för 600 elever
Plats: Haninge
Kompetenser: Arkitektur / Inredning / Landskap
Skede: Parallellt uppdrag / FU till totalentreprenad / Bygghandling / Uppföljning.