Kungsholmens Grundskola

Den ursprungliga skolan ritad och uppförd 1946 av Paul Hedqvist totalrenoveras och verksamhetsanpassas. Nybyggnad för ÅK F-3 om ca 6000 m2 med idrottssal insprängd i två våningar under mark uppförs mot St Göransgatan. Ombyggnad av den befintliga delen på ca 7000kvm för ÅK 4-6. Byggnaderna länkas samman med en helglasad länk som också blir huvudentré till skolan. Totalt ska antalet elever fördubblas, vilket har varit en av de största utmaningarna under hela projektet. Att arkitektur, inredning, landskap och storkök, alltså samtliga discipliner från Cedervall arkitekter, har jobbat tillsammans är en viktig framgångsfaktor som främjat kreativitet och koncepttänkande.

Storkök: Om- och tillbyggnad av skolmåltidslokaler i skola F-9. Köket tillagar ca 1600 portioner per dag. Runt 750 elever äter på skolan och resterande ca 850 portioner skickas till närliggande skolor och förskolor.
I detta projekt valdes en lösning för tunneldiskmaskin helt utan ventilationskåpa. En värmepump tar hand om fukt- och värme från maskinen och tillför sedan 20 gradig torr luft till rummet. Tack vare denna lösning gjordes mycket stora besparingar på ventilationssidan.

Beställare: SISAB
Tid: 2013-2016
Projekttyp: Grundskola
Plats: Kungsholmen, Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Landskap / Inredning / Storkök
Skede: Utredning / systemhandling / bygghandling / uppföljning under byggtiden.