Håbo LSS

Gruppbostäderna är utformade med egna entréer för att skapa en radhuskänsla. Byggnadens form är nedbruten för att skapa en mer individuell och småskalig karaktär. De boende fick själva vara med och bestämma färgval på interiören.

Beställare: Håbo kommun
Tid: 2011
Projekttyp: Gruppboende LSS
Plats: Bålsta
Kompetenser: Utredning / Bygghandling / Uppföljning under bygge
Skede: Arkitektur