Hjorthagens IP

 

Nybyggnad av servicebyggnad för Hjorthagens idrottsplats innehållande omklädningsrum, wc, personallokaler samt utrymmen för service och tvätt av idrottsplatsens fordon. Den långsmala byggnaden är placerad där branten möter idrottsplatsen och utförd i platsgjuten betong. Betongskärmen mot idrottsplatsen är kraftfullt röd medan resten av byggnaden är ofärgad betong. Den veckade fasaden ger ett skuggspel som varierar under dagen.

.

Beställare: Stockholms fastighetskontor
Tid: 2012
Projekttyp: Idrottsbyggnad
Plats: Hjorthagen, Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Landskap
Skede: Förstudie / Utredning / Systemhandling / Förslagshandling / Förfrågningsunderlag UE / Bygghandling