HS K41-43 KAVA

Ombyggnad för KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning, på Huddinge sjukhus. Flerpatientrum byggs om till enpatientrum och lokalerna anpassas till nya teambaserade arbetssätt och patientnära vård. Vi har gjort samtliga skeden i projektet från förstudie till bygghandlingar.

Beställare: Locum AB
Tid: 2014
Projekttyp: Vårdbyggnad
Plats: Huddinge
Kompetenser: Arkitektur
Skede: Förstudie / Programhandling / Förfrågningsunderlag / Bygghandling