HS K59 MOP – dagkirurgi

Ombyggnad av en dagkirurgisk avdelning på Huddinge sjukhus. Två befintliga operationsrum med tillhörande väntrum och förberedelseytor har omdisponerats och moderniserats. Ytorna samutnyttjas av Kvinno-, Ortoped- och Gastroklinikerna. Vi har arbetat med samtliga skeden från förstudie till bygghandling.

.

Beställare: Locum AB
Tid: 2014
Projekttyp: Vårdbyggnad
Plats: Huddinge
Kompetenser: Arkitektur
Skede: Förstudie / Programhandling / Förfrågningsunderlag / Bygghandling