Arkitektur

Vi har haft förmånen att genom åren tillsammans med våra beställare driva många projekt från första skiss genom projektering till färdigt resultat. Tack vare det har vi utvecklat en förmåga att redan i tidiga skeden förutse och med små medel kunna skapa vackra och funktionella miljöer.


Inredning

Inredningen skall tillsammans med arkitekturen skapa en helhetsupplevelse. Våra inredningsarkitekter gör därför lösningar med helhetssyn där funktion och estetik kryddas med lekfullhet till en trivsam miljö.


Storkök & restaurang

Cedervalls kvalificerade storkökskonsulter är störst i Sverige. Vi har ca 30 års erfarenhet av storköks- och restaurangplanering med särskild inriktning på arbetsmiljö, funktion, logistik och angöring för kök och restauranger.

Utifrån verksamhetens behov utarbetar vi förslag till lokaler och utrustning. Vi utreder även hela kostsystem, det vill säga hur och var maten mest kostnads-effektivt – med bibehållen kvalitet – ska tillagas och distribueras inom en kommun.

Landskapsarkitektur

Vår kompetens omfattar hela arbetsprocessen från utredning, program- och gestaltningsskiss till färdig bygghandling. Vi ser gärna att vi kommer in så tidigt som möjligt i skissprocessen. Gestaltning är en viktig del av vårt arbete med publika ytor och processen att förvalta en idé via färdig handling till byggd miljö.


Tillgänglighet

Vi är godkända som sakkunniga och är certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Tillgänglighet är en integrerad del av arkitektarbetet men vi utför också fristående uppdrag inom denna tjänst.……………………………………………………………..


Konstruktion

I våra projekt arbetar vi ofta med egna ingenjörer och konstruktörer vilket effektiviserar arbetsprocessen.