Kulturhuset Visitor Center

Stockholm Visitor Center är Stockholm Stads turistbyrå och en av Stockholm Visitor Boards funktioner, fungerar som en länk till kulturlivet i staden och numera beläget i ett av Stockholms arkitektoniska landmärken – Kulturhuset vid Sergels Torg. Utifrån ledorden omtänksam, trendig och innovativ har vi skapat en interiör som förvaltar Stockholms Stads varumärke såväl som att den tillgodoser verksamhetens speciella funktioner och behov. Den interiöra arkitekturen är glad, självklar och lekfull samt håller hög klass på materialval, special-ritad fast inredning och detaljlösningar. Projektet har byggt på ett tätt samarbete och genom en bra dialog mellan Cedervall arkitekter, Fastighetskontoret, brukaren och övriga teknikkonsulter i ett mycket tidspressat projekt.

Beställare: Fastighetskontoret Stockholm
Tid: 2014
Plats: Stockholm
Projekttyp: Turistbyrå
Kompetenser: Arkitektur / Inredning
Skede: Utredning / Bygghandling / Uppföljning under bygge