Kulturväven

En museiupplevelse måste vara lockande och välkomnande. Visuellt avväpnande med både humor och allvar. Berättelsen måste vara slagkraftig och tydlig. I ett kortfattat och lockande format ska mötet locka till skratt och gråt, ge reflektion och inspiration. Gestaltningen ska bryta med besökares förutfattade mening och förnya museiformen. Gestaltningen ska inte vara flashigt men samtidigt överraska och visar på självdistans. Formen och uttrycket ska vara dynamiskt och föränderligt, möjliggöra nya intryck och nytt innehåll. Framtaget i samarbete med Katapultkontoret. Foto: Malin Grönborg

Beställare: Kvinnohistoriskt museum
Tid: 2013-2014
Projekttyp: Inredningskoncept för Utställningslokal
Plats: Umeå
Kompetenser: Inredning
Skede: Formgivningskoncept / Gestaltningsprogram / Utredning / Förslagshandling / FU