Bandyhall Tallkrogen

Kv Hugin är den största centrala kontorstomten i Uppsala och har flera stora statliga myndigheter. Ett av hyresavtalen sades upp och Vasakronan ville ha förslag på hantering av huset/situationen. Vi utförde förstudier och beslutsunderlags med två huvudinriktningar (bevara och gör om fönster/fasader eller nytt och en planprocess) som slutade i en dialog med kommunen kring en ny plan. En fördjupad analysfas utfördes och gicks igenom med kommunen samt blev utgångspunkten för ett parallellt utredningsuppdrag för tre arkitektkontor under 2014 där vi var processledare. Ett planprogram pågår 2015-2016 som underlag inför senare detaljplaner och etapper. Totalt handlar det om ca 70.000kvm ljus BTA, blandat bostäder och kontor etc.

Beställare: Vasakrona
Tid: 2013-
Projekttyp: Kontor och bostäder
Plats: Uppsala
Kompetenser: Arkitektur / Planering / Processledare
Skede: Planprogram / Fastighetsutveckling