Cedervall arkitekter är certifierade i ISO 9001 och ISO 14001

KVALITETSPOLICY
Cedervall arkitekter arbetar i huvudsak med samhällsfastigheter. Vi deltar ofta i projekt med strikt
ekonomisk styrning – vi ska vara bra på att även med små medel skapa funktionella och vackra miljöer.
Syftet med kvalitetsarbetet är att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar och ständigt
förbättra oss.
Detta innebär att vi:
· Säkerställer ett projekteringsarbete som ger beställaren lokaler eller handlingar av rätt kvalitet, till rätt
pris och i rätt tid.
· Påbörjar och avslutar uppdragen enligt överenskommen tidplan.
· Snarast informerar kunden om det uppstår hinder eller förseningar.
· Följer lagar och regler.

MILJÖPOLICY
Cedervall Arkitekter ska eftersträva att leverera arkitektur med ett ambitiöst hållbarhetsvärde, och med
sitt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling, skydda miljön och förebygga föroreningar. Miljöarbetet
ska utgå från de nationella miljö- och kvalitetsmål och resultera i minskad miljöpåverkan, genom
ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.
Detta innebär att vi:
·Minst följer gällande lagstiftning.
· Aktivt driver miljöfrågor med uppdragsgivare, konsulter, byggare och leverantörer samt i
samarbete med offentliga organ och organisationer.
· Genom dialog, information och utbildning, engagerar och motiverar anställda och
medarbetare i miljöfrågor.
· I kontorets miljögrupp aktivt driver miljöfrågor och förbättringar på kontoret och i
miljöledningssystemet genom ett strukturerat och systematiskt arbete.
·På kontoret ”lever som vi lär”, med de globala- och nationella miljömålen som riktningsgivare,
utifrån en medveten hållbarhetsstrategi gällande resor samt inköp av varor och tjänster.