PA FOGELSTRÖMS GYMNASIUM

Cedervall Arkitekter fick en spännande utmaning när Frans Schartaus Handelsinstitut, en hundra år gammal byggnad med historiskt värde, skulle moderniseras för att inhysa en ny gymnasieskola. Projektet nominerades till ROT-priset 2019.

Den antikvariska utredningen slog fast att ”Byggnaden utgör en mycket god representant för det nationalromantiska stilidealet som rådde under 1910-talet i Sverige. Både utvändigt och invändigt har byggnaden stora upplevelsevärden där medeltidens historiska referenser utgör utgångspunkt

Förutom exteriören ansågs entré, korridorer och trapphus vara de mest betydelsefulla miljöerna. Även aulan, med en kyrklik stämning, och de administrativa delarna i byggnaden ansågs viktiga. Målet för projektgruppen, där blivande rektorn för den nya skolan ingick, var att komplettera den historiska byggnaden med modern teknik för nutida lärande och framtida kunskap utan att förvanska.

Det var just det som gjorde projektet extra kul att arbeta med, enligt Anna Burgess Jungstedt, ansvarig arkitekt “Den roligaste utmaningen var att bevara och lyfta fram de historiska detaljerna samtidigt som miljön skulle moderniseras.

De tre ledorden för Cedervall Arkitekter var “kamouflera, kontrastera, kvalitet”. Till exempel kamouflerades kabeldragningar i listverk genom de historiska korridorerna, och nya elcentraler placerades i befintliga förråd. Stora tillägg utfördes i kontrast mot den ursprungliga arkitekturen. Den nya hissen fick därför ett helglasat hisschakt som låter besökare förstå hur rummet har sett ut samtidigt som uttrycket blir helt och hållet samtida. Kvalitet och känsla eftersträvades i materialval med nationalromantikens sätt att visa omsorg och hantverksskicklighet i detaljer och äkthet.

PA Fogelströms Gymnasium invigdes i augusti 2018.

Beställare: SISAB Skolfastigheter i Stockholm
Tid: 2015-2018
Projekttyp: Ombyggnad Gymnasieskola
Plats: Stockholm
Kompetenser: Arkitekt
Omfattning : 5800 kvm