Phil’s Burger Eskilstuna

Tillsammans med Phil’s Burger har vi utvecklat ett interiört koncept med utgångspunkt från den befintliga grafiska profilen. Vi har tagit fasta på element i logotypen som skulle kunna appliceras i en interiör gestaltning för att binda samman de två och för att förstärka varumärket. Linjerna i logotypen fortsätter in i restaurangerna och adderar funktion och dekoration.

Beställare: Phil’s Burger
Tid: 2015
Projekttyp: Koncept och restaurang
Plats: Eskilstuna
Kompetenser: Storkök / Inredning
Skede: Restaurang- och inredningskoncept / Tidigt skede till Bygghandling / Uppföljning under byggtiden