Mariehällsskolan

Mariehällsskolans, nybyggnad av en skola för årskurs F-6 och en tillfällig förskola, på uppdrag åt SISAB. Barn i förskola upp till årskurs 3 erbjuds heldasomsorg. Barn i skolåldern 4-5 erbjuds klubbverksamhet. Skolan organiseras i arbetsenheter. Skolan gestaltning är utarbetad i samråd med stadsbyggnadskontoret och skall förmedla den betydelse samhället tillmäter skolan och dess centrala rollgenom att visa omsorg i utformning och hög kvalitet i utförandet av byggnaden.

Storköket dimensionerades som ett tillagningskök som bereder ca 1200 portioner, varav ca 400 portioner för utleverans. Storköket planerades för drift 5 dagar i veckan.

Skolgården har två olika karaktärer, en naturlik med material anpasst för naturmark och en mer stadsmässig som anknyter till Centrala parken.

Beställare: SISAB
Tid: 2013
Projekttyp: Förskola / Skola
Plats: Annedal, Bromma
Kompetenser: Arkitektur / Landskap / Inredning / Storkök
Skede: Utredning / Förslagshandling / Förfrågningsunderlag UE / Bygghandling