Sickla Udde skola

Sickla Udde Skola är en nybyggd skola belägen i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Skolgården som ligger i en sluttning är terrasserad för att till fullo ta tillvara tomtytan. Topografin utnyttjas genom exempelvis sittgradänger, ramper och rutschkanor i slänten. Att uppmuntra till rörelse har varit en grundidé under gestaltningen. Då gården är relativt liten med högt slitage som följd får växter svårt att klara sig på platsen. Därför består stora delar av gården av tåliga material som asfalt, gummiasfalt och konstgräs. Befintliga träd har bevarats vilka bidrar med värdefull grönska. Skolan ligger också intill ett naturområde bevuxet med stora ekar som fungerar som komplement till skolgården. Verksamhetens önskemål att nyttja gården som “uteklassrum” tillgodoses bland annat genom scener, odlingslådor, samlingsplatser mm.

Beställare: SISAB och Skanska
Tid: 2012
Projekttyp: Förskola / Skola
Plats: Hammarby Sjöstad, Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Landskap / Tillgänglighet
Skede: Bygglov / Bygghandling