Slättgårds gymnastiksal

Nybyggnad av gymnastikhall vid Slättgårdsskolan. Stor vikt lades vid inplaceringen för att byggnaden skulle bli ett positivt inslag mot omkringliggande park och bebyggelse samtidigt som den ramar den in skolgården. Fasaden i rött tegel och klinker är vacker och beständig och anknyter till den befintliga skolbyggnaden. En utomhusscen har integrerats med den låga klinkerfasad som vetter mot skolgården. Invändigt återkommer användningen av tegel och klinker i entréhall och omklädningsrum. Gymnastikhallen är klädd med vitlaserat trä och dagsljusbelyst genom slitsar vid tak och vägghörn.

Slättgårdsskolan gymnastikhall med konstnärlig gestaltning av Lisa Selander blev utsett till Årets projekt 2012 av Stockholm konst för utomordentligt fina tillämningen av enprocentsregeln.

Beställare: SISAB
Tid: 2011
Projekttyp: Gymnastikhall
Plats: Bredäng, Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Landskap / Tillgänglighet
Skede: Förfrågningsunderlag UE / Bygghandling