Tanto BP

Ombyggnad av Tanto bollplan. Anläggande av två konstgräsplaner, 5- resp 11-mannaplaner.

Beställare: Fastighetskontoret
Tid: 2012
Projekttyp: Konstgräsfotbollsplaner
Plats: Södermalm, Stockholm
Kompetenser: Landskap
Skede: Bygglov / Förfrågningsunderlag / Bygghandling