Temmelburken

Gården har en lekfull och flexibel utformning med tåliga material och redskap. Byggnadernas och gårdens utformning speglar Reggio Emilia-pedagogiken och behovet av att alternativt kunna använda byggnaderna för skolverksamhet. Eftersom ytan per barn på gården är begränsad kommer slitaget att vara relativt högt och därför väljs tåliga material som helgjuten fallskyddsyta och konstgräs. Närheten till Annedalsparken innebär att denna delvis kommer att fungera som komplement till förskolegården. Då gården inte har någon naturlig höjd skapas en ny kulle som förses med en släntrutschbana och som fungerar som pulkabacke på vintern.

.

Beställare: SISAB
Tid: 2012
Projekttyp: Skola / Tillgänglighet
Plats: Annedal, Bromma
Kompetenser: Landskap
Skede: Systemhandling / Förslagshandling / Förfrågningsunderlag / Bygghandling