Lovisedalsskolan

Lovisedalsskolan i södra Vallentuna har under åren 2010-2012 byggts ut från låg- och mellanstadieskola med integrerad förskola till att dessutom innehålla högstadium. Vi har åren 2009-2010 projekterat ramhandlingar för totalentreprenad och därefter stöttat beställaren under entreprenadtidens olika etapper: om- och tillbyggnad av matsal och storkök, ombyggnad av gamla gymnastiksalen till mellanstadielokaler i två plan, nybyggnad av högstadieflygel med skolans nya huvudentré, samt en ny fristående idrottshall.

Ombyggnad av tillagningskök och matsal i skola.  Storköket dimensionerades som ett tillagningskök som bereder ca 760 portioner för servering i intilliggande matsal.  Storköket planerades för drift 5 dagar i veckan.

Beställare: Tuna Fastigheter, Vallentuna kommun
Tid: 2012
Projekttyp: Skola
Plats: Vallentuna
Kompetenser: Arkitektur / Inredning / Storkök
Skede: Förfrågningsunderlag TE / Uppföljning under bygge