Kulturama

Lokalanpassningar och gestaltningsförslag på gemensamhetsytor, samt specialritad fast inredning. Genom workshops med verksamhet och barn har vi tagit fram förslag till ny fast inredning för uppehållsytor samt färgsättning.

Beställare: Medborgarskolan / Kulturama
Tid: 2013
Projekttyp: Fast inredning
Plats: Danvikskull, Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Inredning
Skede: Förstudie / Utredning / Systemhandling / Förslagshandling