Vallentuna gymnasium

Koncept och inredningsförslag för ombyggnation av studieytor tillsammans med Arkitekt. Koncept samt projektering av lös inredning för skolbiblioteket. Skolan efterfrågade en annorlunda miljö för ett skolbibliotek med stark och intresseväckande karaktär.

Beställare: Vallentuna kommun / Vallentuna gymnasium
Tid: 2011
Projekttyp: Bibliotek / Skola
Plats: Vallentuna, Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Inredning
Skede: Systemhandling / Förslagshandling / Förfrågningsunderlag