Vanadisbadet

Att återställa ett förfallet utomhusbad till något det en gång varit, att rädda ett kulturarv samtidigt som det måste anpassas för dagens krav på miljö, tillgänglighet och säkerhet.

Vanadisbadet från 1938 är en funktionalistisk pärla, infogad i Vanadislundens branta terräng. Idag förfallet och slumrande under ett täcke av klättervildvin, almsly och fläderbuskar. Uppdraget går ut på att utreda var och hur nödvändiga funktioner såsom tillgänglig entré, omklädningsrum, duschar och WC kan inrymmas. Utökad plats för fungerande teknikutrymmen och rengöringsanläggningar är nödvändigt. Logistiken för sop- och kemikaliehantering behöver lösas. Detta skall göras på ett sätt som så långt det är möjligt återställer originalutförandet av anläggningens övre delar.

Beställare: Fastighetskontoret
Tid: 2013
Projekttyp: Antikvarisk byggnad / Park / Utomhusbad
Plats: Vasastan, Stockholm
Kompetenser: Arkitektur / Landskap
Skede: Utredning / Förfrågningsunderlag TE