HS C1:46 ERCP-och angiolab

Ombyggnad för nya ERCP- och angiolab på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Den tekniska utvecklingen inom röntgen­baserad undersöknings- och interventionsverksamhet kräver även nya anpassade lokaler. På Huddinge sjukhus har vi projekterat två strålskyddade och operationsklassade laboratorier för endoskopi respektive angiografi med tillhörande rum för uppdukning, granskning, telemedicin, desinfektion och andra stödfunktioner som sängväntrum och personalutrymmen.

Beställare: Locum AB
Tid: 2015
Projekttyp: Vårdbyggnad
Plats: Huddinge
Kompetenser: Arkitektur
Skede: Förstudie / Programhandling / Förfrågningsunderlag / Bygghandling