Foto: Mattias Ek/Stadsmuseet

Stadsmuseet i Stockholm

Södra stadshuset uppfördes på 1600-talet efter ritningar av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. Sedan dess har byggnaden huserat allt från häkte till skola och punschfabrik. År 1931 flyttade Stockholms stadsmuseum in i lokalerna som sedan 1998 är byggnadsminne. Mellan 2013-2019 har Cedervall arbetat med renoveringen av byggnaden. Projektet nominerades till ROT-priset 2019.

När Stadsmuseet i Stockholm skulle renoveras fick Cedervall Arkitekter, tillsammans med samarbetspartnern HOS Arkitekter, det hedervärda uppdraget. Projektet ställde höga krav. 1600-talsbyggnadens stora kulturmiljövärde skulle tillvaratas, samtidigt som byggnaden skulle leva upp till dagens myndighetskrav och tekniken skulle moderniseras. Efter färdigställandet skulle museet även klara av dubbla antalet besökare. I arbetet har spår av tidigare renoveringar såsom lättväggar, nedpendlade undertak och påbyggda golvkonstruktioner plockats bort. Insidan av huset har öppnats upp genom att ta bort förbyggnader för fönster och omvandla kontorsrum till publika ytor.

Utmaningen med ett utökat antal besökare löstes genom att samla de publika ytorna och sedan att flytta personalutrymmen till byggnadens övre plan, vilket gav museet en större tydlighet för besökarna. Rum med en tydlig karaktär och ett högre antikvariskt värde kunde lyftas fram extra, till exempel det så kallade Sellingrummet.

Museiverksamheten ställer höga krav på jämn temperatur för att museiföremålen ska bevaras för framtiden, vilket i sin tur kräver en stor mängd tekniska installationer. För att göra så lite ingrepp som möjligt i den anrika miljön, kamouflerades t ex. ventilationsdon i väggar med specialdon och värmeinstallationer och kanalisation drogs i golv. Det som inte kunde döljas, som till exempel radiatorer, ställdes istället fritt på golv som ett tydligt tillägg.

Kraven på projektet var höga. Byggnaden skulle moderniseras med stora mängder tekniska installationer, bättre möjligheter för museiverksamheten uppnås och de anställda skulle få en god arbetsmiljö. Samtidigt fanns ett högt bevarandevärde på byggnaden. Detta krävde stor samordning mellan samtliga discipliner, vilket krävde öppna sinnen och nytänkande. Jag är glad och stolt över resultatet,” säger Anna Burgess Jungstedt, ansvarig arkitekt SAR/MSA

Stadsmuseet invigdes i april 2019.

Beställare: Fastighetskontoret i Stockholm
Tid: 2013-2019
Projekttyp: Ombyggnad Museum
Plats: Stockholm
Kompetenser: Arkitekt, Inredningsarkitekt
Omfattning : 4500 kvm