Invigning av Rosendals förskola

Förra veckan var vi på plats i Uppsala när Rosendals förskola invigdes tillsammans med Uppsala skolfastigheter. Här har våra arkitekter, storkökskonsulter och landskapsarkitekter skapat en verksamhet med lekfull arkitektur, en genomgående förhållning till barnens skala och en fantastisk gårdsmiljö med gott om sparad natur och naturliga lekmaterial.

Nu har Rosendal en förskola som kombinerar lekfullhet med kvalitet över tid och som bidrar positivt till de minstas närvaro i en hållbar och nyskapande stadsdel.