Nu tar vi plats på MBG6

Cedervall arkitekter startar en kreativ hubb på Södermalm

Äntligen har vi flyttat in i vårt nyrenoverade hus på Maria Bangata 6. Huset, som får namnet MBG6, blir en kreativ hubb för arkitekter, storkökskonsulter, formgivare, utställare, möbeltillverkare och andra angränsande professioner.

Vi har under och efter pandemin utforskat hur vi vill arbeta och vilken arbetsmiljö som bäst stödjer vårt arbetssätt. Totalt får vi nu 1 550 kvm fördelat över fyra våningsplan. Vi har satsat mycket på olika ytor och funktioner för arbete, samvaro och utveckling – de ytor man ofta saknar i hemmet. Hjärtat i lokalerna är en gemensam lounge och matsal. Andra gemensamma rum är ett välfyllt bibliotek en verkstad och ett materialbibliotek.

På Maria Bangata 6 får vi full flexibilitet och möjlighet att anpassa lokalerna efter våra behov. MBG6 blir en kreativ och inkluderande plats som uppfyller alla krav på dagens hybridarbete. Med ett eget hus har vi också möjlighet till nya kreativa samarbeten, evenemang och utrymme att dela våra lokaler med andra spännande verksamheter.” – Björn Stillefors, VD på Cedervall

MBG6 är en funktionalistisk pärla med stora kulturhistoriska värden, beläget i kvarteret Tobaksmonopolet på västra Södermalm i Stockholm. Här uppförde Svenska Tobaks AB fabriks- och kontorslokaler mellan 1917 och 1939. Utformningen av huset stod Ivar Tengbom för. Idag är större delen av kvarteret kulturminnesskyddat och enligt Stadsmuseet i Stockholm “av synnerligen stort kulturhistoriskt värde“.

Arkitekturen är mycket väl genomtänkt och gedigen i sin utformning, med välbevarade detaljer och material av högsta kvalitet. Foajéns italienska marmor, trapphuset och originalfönstrens munblåsta glas med sina teakinfattningar ger såväl exteriör som interiör ett tidlöst uttryck. Det glasade trapphustornet mot gården är en av de kanske mest anmärkningsvärda konstruktionsdetaljerna – en tydlig referens till 1800-talets stenstadsarkitektur och en elegant accent till byggnadens funkisstil.

Planlösningen och inredningskonceptet är framtaget av Cedervalls inredningsarkitekter med stor respekt för husets karaktär och historik. Färgsättningskonceptet bygger på en baspalett av långsamma kulörer som är en förlängning av huset. Tillsammans med den lösa inredningens snabba och förgängliga kulörer kommer de att hålla länge.

Möbler har återbrukats och varsamt renoverats och får nu leva resten av sina långa liv i finstämt sällskap. Styrelsebordet med tillhörande stolar ifrån Tobaksmonopolets glansperiod har återvänt till sitt ursprungliga hem och är ett inlån från Swedish Match tobaks- och tändstickshistoriska stiftelse. Dörrar i teak som ej kunnat återanvändas i huset har fått nytt liv som ett stort samlingsbord i köket. När Tengbomhuset omvandlas till MBG6 blir det en kreativ plats som samtidigt levandegör ett kulturminne här på Södermalm.

Söderbymalmsskolan + FBS

Följ med till Söderbymalmsskolan med Forum Bygga Skola!

Den 22 februari anordnar FBS ett virtuellt studiebesök till Söderbymalmsskolan. En högstadieskola i Haninge där våra arkitekter och storkökskonsulter arbetat tillsammans för att skapa yteffektiva och flexibla lokaler med många kvalitativa material i återbruk.

Allt i det befintliga huset har varsamt och genomtänkt tagits om hand – inget har adderats eller förpassats utan noga övervägande. Med nya tillägg och bevarad karaktär har huset fått en gestaltning med hög kreativitet och funktionalitet, utan att rucka på vare sig hållbarhet eller arkitektoniska värden.

Studiebesöket tar ca 35 minuter, därefter finns tid att diskutera sina intryck. Eventet är öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. Läs mer på FBS hemsida!

Dialogskolgårdar

SMÅ ÅTGÄRDER MED STOR VERKAN FÖR ELEVERNAS SKOLMILJÖ

Fem skolgårdar i Stockholmsområdet har under hösten 2022 haft besök av våra landskapsarkitekter. På uppdrag av SISAB genomför vi projektet Dialogskolgårdar med målet att införliva mer grönska och platsbyggda installationer på gårdarna, anpassade efter platsens förutsättningar och elevernas önskemål.

Projektet inleddes med platsbesök och en första dialog med elever och verksamhet. Vid besöken genomfördes gåturer med eleverna där de fick berätta om sin upplevelse av den befintliga miljön samt uttrycka sina behov och önskemål.

Utifrån denna input skissades förslag på olika möjligheter fram och presenterades för elever och lärare under återkommande workshops. Under tillfällena utvärderades förslagen mot elevernas idéer, tillgänglighet och projektets budget. På så vis säkerställdes att alla behov och idéer fångades upp och togs med i beräkning såväl som förslagens genomförbarhet.

Redan från start fanns slutmålet att ta fram detaljerade modeller av hela skolområdet som visualiserade de slutgiltiga lösningarna. Därigenom kunde de tydligt förankras i de olika verksamheterna och presenteras för alla skolans elever när de tog plats på respektive skola. Något som uppskattats av såväl elever som pedagoger.

Med projektet Dialogskolgårdar har våra landskapsarkitekter med liten budget lyckats göra små åtgärder med stor effekt för elevernas välmående – och dessutom utvecklat nya metoder för att genom dialog möta verksamheternas unika behov.