Trädflytt på Kristinebergs IP

Anrika Kristinebergs IP rustas för damallsvenskan och friidrott. Platsen ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövård och har höga naturvärden med alléer från både 1700-talet och 1930-talet. Cedervall landskap har projekterat utemiljön på uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad.

Fyra lindar planterade intill läktarbyggnaden på 1970-talet behövde fällas som en konsekvens av nödvändiga markarbeten. Samtidigt var återstoden av slottsallén från 1700-talet i dåligt skick. Lösningen blev att flytta de fyra lindarna till en ny plats i slottsallén.

Igår följde vi stolt genomförandet på plats. En eloge till alla inblandade för proffsigt utfört arbete.

 

Kristinebergs ägor 1812, Stadsmuseet i Stockholm

 

Hornsberg med Kristinebergs IP 1932. Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Källa: Spårvägsmuseet.

 

Opitz 3000 största modellen av trädflyttningsmaskiner.

 

Alléns fortsättning upp mot Kristinebergs slott.

 

Trädet på sin nya växtplats, på en bädd av kolmakadam.

 

Vatten är avgörande för en lyckad flytt. Varje flyttat träd ska vattnas med en kubik vatten i veckan.

Konst och Arkitektur

Frukostsamtal på MBG6
31 Maj 2023
Frukost serveras kl 8:30 samtal kl 9-10

Arkitekter och konstnärer arbetar snarlikt inom ett överlappande område, men vi är ofta väldigt bundna till våra respektive roller, kunskapsområden och traditioner. Men finns någon egentlig motsättning mellan konst och arkitektur? Kan vi överskrida traditionella gränser och forma överlappande delar och samarbetsprocesser?

Vi vill öppna upp en diskussion om symbiosen mellan konst och arkitektur. Hur de olika fälten kan berika varandra, om vi kan låta gränser förflyttas eller helt suddas ut och kartlägga vad arkitekturen kan lära från konstnärliga strategier och förhållningssätt. Vilka erfarenheter bär vi med oss och hur kan vi blicka framåt?

Medverkande i samtalet är Brrum arkitektkontor, Stefan Hagdahl chef för Stockholm Konst och Åsa Conradsson, Cedervall Arkitekter

OSA: campuscedervall@cedervallarkitekter.se Begränsat antal platser. Välkommen!

Brrum

Brrum är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor grundat år 2016 av Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe och Cecilia Lundbäck. Utöver arkitektur i olika skalor och skeden är de även delaktiga i forskningsprojekt, till exempel Interiors Matter som nyligen visades som utställning i en 60-tals lägenhet på Södermalm i Stockholm.

Länk Interiors Matter

Deras forskningsbaserade projekt centreras ofta kring frågor om materiella processer, teknologi och möten mellan dem. De har erfarenhet av att arbeta med projekt, utställningar och publikationer såväl internationellt som nationellt. De har även genomfört offentliga konstverk, såsom verket Och eller inte i Norra Stationsparken, Hagastaden.

”Och eller inte är en samling figurer som genomskär varandra. Samlade kring en försänkning i marken tycks de ha fallit, satt sig, vara på väg att forma en hög. Högen av mönstrade figurer kopplar samman en serie mindre och större rum, som ger utblickar och bildar en ny mark. Den är en mångsidig karaktär baserad på både fysiska och virtuella simuleringar av figurer i fall.” – Brrum

Länk Brrum arkitekter

Stefan Hagdahl

Stefan Hagdahl är chef på Stockholm konst vars uppdrag är att genom den offentliga konsten berika vår gemensamma miljö, väcka känslor och tankar och uppmuntra till samtal. De arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten och är ansvariga för utplacering och vård av stadens konstsamling – en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo och den kompletteras årligen genom inköp på gallerier och i konsthallar.

Stockholm konsts uppdragsgivare består av såväl kommunala bolag och förvaltningar som byggbolag och privata aktörer. Det har också till uppgift att förmedla Enprocentsregeln vilken innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Länk Stockholm konst

Åsa Conradsson

Åsa Conradsson är medarbetare på Cedervall Arkitekter och arbetar som ansvarig arkitekt/inredningsarkitekt, samt teamledare. Hon har tidigare varit lektor på Konstfack och ansvarig för grundutbildningen för inredningsarkitekter.

Åsa har en stor erfarenhet av projekt av skiftande karaktär, såväl projektering av byggprojekt som inredningsprojekt, programskisser, utredningar och möbelformgivning. Hon har en stark förmåga att gestalta rumsligheter och stor kunskap om materialitet. Projekt i urval: Invändig gestaltning på Marinmuseum i Karlskrona, inredning på tillfälliga Moderna museet, ArkDes och Riksantikvarieämbetets kontor på Gotland.

Konstverk: 1+1=3, Tove Kjellmark
Fotograf: Giulia Cairone