Campus & mingel 23/5

Dags igen för Campus & Mingel! 👩‍🎓 🥂

Välkomna till ett panelsamtal med fokus på kontoret och arbetsplatsens roll. Samtalet leds av Pernilla Glaser och medverkar gör Cagil Kayan Widegren arkitekt på Cedervall, Catharina Witte inredningsarkitekt på Forma arkitekter och Katarina Lidén konstruktör och BAS-P på Venn.

Eventet hålls på MBG6. Vi bjuder på lättare tilltugg, mingel, fakta och fördjupning!

Är kontoret en bra arbetsplats för alla?
Hur påverkas vi av kontorets olika miljöer?
Hur kan vi utifrån olika kompetenser samarbeta för att forma bättre arbetsmiljöer?

Campus är ett av Cedervall arkitekter forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. I en skakig omvärld känns det extra viktigt att vi tar hand om varandra. Temat för i år är därför HÄLSA utifrån olika perspektiv.

Du anmäler ditt deltagande genom att OSA senast den 20:e maj till
campuscedervall@cedervallarkitekter.se
Meddela oss vid förhinder. Eventuell specialkost meddelas i samband med anmälan.

 

DREES & SOMMER: EXPERT TALKS PÅ MBG6

Nu drar vi igång med vårens Expert Talks som arrangeras av Drees & Sommer – anmäl dig!
Under kommande 45 minuters frukostseminarium fördjupar vi oss och gräver djupare i de trender de presenterade i februari på sin trendspaning ”Sustainable Buildings & Offices”.

Ett hybridevent – var med på plats eller lyssna digitalt.

Först ut är ”Expert Talks: Buildings Awarded for Support”, tisdag 7 maj, med bland annat Peter Robertsson som huvudtalare.

Hur kan byggnader bättre stödja människan? Under 45 minuter samtalar experter inom förändringsledning, arbetsplatsinredning och innovativ teknologi om ökade krav och förändringar som måste göras för att bli den attraktiva arbetsplatsen där medarbetarna mår bra och är produktiva.

💡 Möt våra experter:
– Karin Ståhl – Managing Director, Drees & Sommer Sweden (moderator)
– Peter Robertsson – Senior Change Manager, Drees & Sommer Sweden
– Michael Kottke – Managing Director, macom – Part of Drees & Sommer
– Alexandra Lundberg Santacruz – Head of Real Estate Advisory, Drees & Sommer Sweden
– Stefan Ulf – Interior Architect, Drees & Sommer Sweden

📅 När?
Tisdag 7 maj, 2024
07:40 – 08:00 Vi öppnar dörrarna och bjuder på en enklare frukost
08:00 – 08:45 Seminarium “Expert Talks: Buildings Awarded For Support”
08:45 – 09:30 Gå vidare till din arbetsplats för dagen eller stanna kvar några minuter för eftersnack och nätverkande.

📍 Var?
Se seminariet live och träffa oss på plats – vi bjuder på en enklare frukost!
Kom till MBG6 (Cedervall arkitekter)
Maria Bangata 6, 118 63 Stockholm.
Anmäl dig här och få din biljett: https://lnkd.in/dqTcwX2K

💻 Vill du istället delta digitalt?
Anmäl dig här och lyssna på seminariet var du än befinner dig: https://lnkd.in/dUwnfhE5

🗨 Expert Talks genomförs på engelska.

Campus & mingel 23/4

Varmt välkomna på föreläsning och mingel den 23 april på MBG6!

Anna Bengtsson är landskapsarkitekt och forskar och undervisar inom miljöpsykologi och landskapsarkitektur. Anna kommer bland annat prata om evidensbaserad design och planering av hälsofrämjande utemiljöer.

Kvällen börjar och slutar med mingel och samtal.

Campus är ett av våra forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. I en skakig omvärld känns det extra viktigt att vi tar hand om varandra. Temat för i år är därför HÄLSA utifrån olika perspektiv.

OSA senast den 18e april till campuscedervall@cedervallarkitekter.se

Vi ses!

Campus MBG6 mingel hälsa

MBG6 har en egen webb!

Nu är det lite mer än ett år sedan vi flyttade in i gamla tobaksmonopolets högkvarter och startade en kreativ hubb fylld av branschkollegor. I dagsläget sitter 12 företag tillsammans på MBG6 och vi välkomnar gärna fler till vår gemenskap. Medlemsföretagen är: Cedervall arkitekter, Cavada, Elektrotekniska byrån – EBAB, Forma arkitekter, Green level, Noyer, POM arkitekter, PP design, Thunman skolutveckling, Venn, Ensucon och Ålsten arkitekter.

Ta reda på mer om oss som delar gemenskapen i Tobaksmonopolets gamla huvudkontor på Maria Bangata 6 på vår nya webbplats mbg6.se

“Vår gemensamt breda kompetens i huset skapar synergier, utveckling och samarbete. Under ett och samma tak hittar vi stor kapacitet och styrka för att fortsätta utvecklas och verka för ett hållbart och långsiktigt byggande.”

Chatarina Witte, Forma arkitekter

Vill du också sitta i en inkluderande miljö som främjar kreativa samarbeten inom arkitektur och samhällsfastigheter? Längtar du efter ett sammanhang med möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer?

Hör av dig till björn.stillefors@mgb6.se

 

Campus Cedervall – panelsamtal om skolmatsalen

PANELSAMTAL
TORSDAG 7:E DECEMBER
KL. 17.30-18.30 MED EFTERFÖLJANDE MINGEL
BAMBA, MARIA BANGATA 6

Varmt välkomna till ett matnyttigt panelsamtal om skolmatsalar!

Campus Cedervall är ett av våra forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Målsättningen är att skapa en gemensam kunskapsbas och bredda våra kompetenser över disciplingränserna samt skapa möjligheter att utveckla spetskompetens och intern metodik.

MATSALEN – Skolans mest utmanande rum?
Att skapa en lugn och trygg måltidmiljö är bra och viktigt för både elever och personal.
Hur flexibel kan en matsal egentligen vara?
Finns det motstridiga intressen som påverkar hur vi utformar matsalen?
Den pedagogiska måltiden – jobbar vi med den?
Hur undviker man att matsalen blir ett bullrigt kaos?
Hur säkerställer man att elever med särskilda behov kan och vågar äta i matsalen?

Panelen består av
Anna Ellingsen – Cedervall arkitekter, skolhusarkitekt, specialist på NPF-anpassad lärmiljö
Anna Gathu – Cedervall arkitekter, inredningsarkitekt med erfarenhet av anpassning av matsalar
Martin Lindstaf – Cedervall arkitekter, storkökskonsult
Per Thunman – Per Thunman skolutveckling, fd. rektor
Ebba Jonasson/Simon Edwinsson – Delta akustik, akustiker

Välkomna!
Eventet hålls i Bamba på MBG6. Vi bjuder på lättare tilltugg, fakta och fördjupning! Du anmäler ditt deltagande genom att OSA till mailadress (se nedan), kom ihåg att meddela vid förhinder. Eventuell specialkost meddelas med fördel i samband med anmälan. Begränsat antal platser.

OSA senast den 4:e december till campuscedervall@cedervallarkitekter.se

 

Campus Cedervall – Lunchföreläsning

Den 24:e augusti drar vi igång med höstens tema – hållbarhet. Först ut är vår egen Annika Olausson, arkitekt SAR/MSA som nyligen gått kursen Byggnadskonst: Post-acceleration på Kungliga Konsthögskolan. Annika kommer att berätta om sitt arbete ”Framtiden är redan byggd”.

Saxat ur kursens intro: ”Kortsiktig ekonomisk vinning är inte förenligt med samtidens krav på ett långsiktigt, resurssnålt och hållbart samhällsbygge. Vad menas med att leva som man lär, i en tid när vi vet att vi inte kan fortsätta som vi brukar? Forskning visar att arkitekturen markant påverkar människans välbefinnande, vad händer med oss när våra vardagsmiljöer ständigt förändras genom ombyggnad, rivning och förtätning?”

Campus Cedervall är ett av våra forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Målsättningen är att skapa en gemensam kunskapsbas och bredda våra kompetenser över disciplingränserna samt skapa möjligheter att utveckla spetskompetens och intern metodik.
Varmt välkomna till oss på Cedervall arkitekter!

Torsdag 24:e augusti, 12.00-13.00
Biblioteket på Maria Bangata 6
OSA senast tisdag den 22/8: campuscedervall@cedervallarkitekter.se

#MBG6 #arkitektur #Kungligakonsthögskolan #hållbarhet

CAMPUS CEDERVALL

Campus Cedervall är ett av våra forum för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Målsättningen är att skapa en gemensam kunskapsbas och bredda våra kompetenser över disciplingränserna. Samt att få en möjlighet att prata om arkitektur och form ur olika synvinklar. Vårens teman har varit gestaltning, konst och färg och det har vi pratat om vid lunchföreläsningar och frukostsamtal med interna och externa gäster.

Mattias Lazar och Fredrik Matz pratade om att lära genom att göra och att våga ge tillit. Marie Dreiman talade om ordning och poesi istället för ordning och reda, att sno färg och om vikten att inspireras av olika platser. Med Åsa Conradsson pratade vi om rum 1.0 om vikten av att titta, och titta igen, samt att använda pennan.

Vårens sista samtal handlade om konst och arkitektur. Arkitekter och konstnärer arbetar snarlikt inom ett överlappande område, men är ofta väldigt bundna till respektive roller, kunskapsområden och traditioner. Panelsamtalet med Stefan Hagdahl från Stockholm konst, Ulrika Karlsson från BRRUM och Åsa Conradsson från Cedervall ledde in på vikten av att låta arbetsprocessen ta tid. Att hitta ett språk för att samtala om gestaltning och skapa förståelse för varandra.

Vi frågade Sanna Trotsman, ansvarig för Campus Cedervall om höstens program.

“Temat för hösten är hållbarhet, vi kommer bland annat prata om återbruk och social hållbarhet. Håll ögonen öppna för inbjudan till våra programpunkter.”

Konst och Arkitektur

Frukostsamtal på MBG6
31 Maj 2023
Frukost serveras kl 8:30 samtal kl 9-10

Arkitekter och konstnärer arbetar snarlikt inom ett överlappande område, men vi är ofta väldigt bundna till våra respektive roller, kunskapsområden och traditioner. Men finns någon egentlig motsättning mellan konst och arkitektur? Kan vi överskrida traditionella gränser och forma överlappande delar och samarbetsprocesser?

Vi vill öppna upp en diskussion om symbiosen mellan konst och arkitektur. Hur de olika fälten kan berika varandra, om vi kan låta gränser förflyttas eller helt suddas ut och kartlägga vad arkitekturen kan lära från konstnärliga strategier och förhållningssätt. Vilka erfarenheter bär vi med oss och hur kan vi blicka framåt?

Medverkande i samtalet är Brrum arkitektkontor, Stefan Hagdahl chef för Stockholm Konst och Åsa Conradsson, Cedervall Arkitekter

OSA: campuscedervall@cedervallarkitekter.se Begränsat antal platser. Välkommen!

Brrum

Brrum är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor grundat år 2016 av Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe och Cecilia Lundbäck. Utöver arkitektur i olika skalor och skeden är de även delaktiga i forskningsprojekt, till exempel Interiors Matter som nyligen visades som utställning i en 60-tals lägenhet på Södermalm i Stockholm.

Länk Interiors Matter

Deras forskningsbaserade projekt centreras ofta kring frågor om materiella processer, teknologi och möten mellan dem. De har erfarenhet av att arbeta med projekt, utställningar och publikationer såväl internationellt som nationellt. De har även genomfört offentliga konstverk, såsom verket Och eller inte i Norra Stationsparken, Hagastaden.

”Och eller inte är en samling figurer som genomskär varandra. Samlade kring en försänkning i marken tycks de ha fallit, satt sig, vara på väg att forma en hög. Högen av mönstrade figurer kopplar samman en serie mindre och större rum, som ger utblickar och bildar en ny mark. Den är en mångsidig karaktär baserad på både fysiska och virtuella simuleringar av figurer i fall.” – Brrum

Länk Brrum arkitekter

Stefan Hagdahl

Stefan Hagdahl är chef på Stockholm konst vars uppdrag är att genom den offentliga konsten berika vår gemensamma miljö, väcka känslor och tankar och uppmuntra till samtal. De arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten och är ansvariga för utplacering och vård av stadens konstsamling – en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo och den kompletteras årligen genom inköp på gallerier och i konsthallar.

Stockholm konsts uppdragsgivare består av såväl kommunala bolag och förvaltningar som byggbolag och privata aktörer. Det har också till uppgift att förmedla Enprocentsregeln vilken innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Länk Stockholm konst

Åsa Conradsson

Åsa Conradsson är medarbetare på Cedervall Arkitekter och arbetar som ansvarig arkitekt/inredningsarkitekt, samt teamledare. Hon har tidigare varit lektor på Konstfack och ansvarig för grundutbildningen för inredningsarkitekter.

Åsa har en stor erfarenhet av projekt av skiftande karaktär, såväl projektering av byggprojekt som inredningsprojekt, programskisser, utredningar och möbelformgivning. Hon har en stark förmåga att gestalta rumsligheter och stor kunskap om materialitet. Projekt i urval: Invändig gestaltning på Marinmuseum i Karlskrona, inredning på tillfälliga Moderna museet, ArkDes och Riksantikvarieämbetets kontor på Gotland.

Konstverk: 1+1=3, Tove Kjellmark
Fotograf: Giulia Cairone

MBG6 – en kreativ hubb

Cedervall satsar och skapar MBG6 – en kreativ hubb på Maria Bangata 6 på Södermalm. Välkommen att dela gemenskapen med oss i en inkluderande miljö som låter affärer uppstå!

Vi har under och efter pandemin utforskat hur vi kan arbeta mer effektivt, kreativt och vilken typ av arbetsmiljö som bäst rustar oss för framtiden i den föränderliga värld vi är verksamma i.
.
Vi som delar lokalerna på MBG6 samsas om 1 550 kvm fördelat över fyra våningsplan. Här har vi satsat mycket på olika ytor och funktioner för arbete, samvaro och utveckling – kort sagt de ytor man oftast saknar i hemmakontoret. Hjärtat i huset är en gemensam lounge och matsal. Andra rum som ett välfyllt bibliotek, en verkstad och ett materialbibliotek är också gemensamma. Självklart finns också duschar med omklädningsrum och ett generöst cykelgarage.
.
Planlösning och inredningskoncept är framtaget med stor respekt för husets karaktär och historia. Ivar Tengboms tidlösa funkispärla från 1930-talet är med sina stora fönster och rumsligheter perfekt för både dåtidens, nutidens och morgondagens kontorslandskap.
.
På MBG6 samlas många olika kompetenser; arkitekter, projektledare, landskapsarkitekter, beskrivare, elkonsulter, ljusdesigners, inredningsutvecklare, inredningsarkitekter, storkökskonsulter, utställningsproducenter, formgivare och IT-specialister.
.

DELA GEMENSKAPEN PÅ MBG6

Är ni ett företag som delar våra visioner av gemenskap, samnyttjande och samarbete? Har ni nytta av oss och vi nytta av er? För att skapa ännu bredare kompetens i huset är vi särskilt intresserade av byggnadskonstruktörer, VVS/yttre VA konsulter, illustratörer, grafiska formgivare och andra kompletterande kompetenser.

KONTAKTA OSS OCH BOKA EN RUNDTUR PÅ FRAMTIDENS FANTASTISKA KONTOR

Björn Stillefors, VD Cedervall arkitekter
björn.stillefors@cedervallarkitekter.se
070-496 19 30